Mapa stránky: Cenník

Olim.sk s.r.o.
Partizánska 446/59, HEĽPA 976 68
Hotline: Pondelok – Nedeľa od 9:00 hod. do 19:00 hod. +421 903 830 560
admin[zavinac]olim.sk, www.olim.sk
Cenník pripojenia na Internet
Platný od 16.7.2018
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk
Aktivácia služby internet Flat jednorázovo
Zriadenie služby v pásme 2,4GHz/5GHz v bytovom/rodinnom dome
• Inštalácia technického vybavenia spoločnosti Olim.sk na pripojenie užívateľa na Internet
(V cene inštalácie je zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu, inštalácia s LAN káblom dĺžky do 20 metrov, zariadenie užívateľ vracia späť spoločnosti Olim.sk po ukončení poskytovania služby)

60,00 €
Predaj zariadenia a zriadenie služby v pásme 2,4GHz/5GHz v bytovom/rodinnom dome
• Inštalácia technického vybavenia spoločnosti Olim.sk na pripojenie užívateľa na Internet
(V cene inštalácie je zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu, inštalácia s LAN káblom dĺžky do 20 metrov, zariadenie užívateľovi zostáva aj po ukončení poskytovania služby)

108,00 €
Zmena linky na Mikrotik - pre starých zákazníkov
• Prerobenie pripojenia spoločnosti Olim.sk na zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu (zariadenie užívateľ vracia späť spoločnosti Olim.sk po ukončení poskytovania služby)

39,90 €
Odpredaj inštalovného zariadenia užívateľovi 60,- €
Príplatok za inštaláciu po 15.30 hod. a za víkendovú inštaláciu 12,- €
• LAN kábel,cena za každý ďalší meter nad 20 metrov 0,40 €
Internet Flat mesačne ročný zvýhodnený poplatok
Internet Standard (max. 4Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 4 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 400 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:12, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy
9,90 € 107,- €
Internet Optimal 5Ghz (max. 6Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 6 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 600 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:18, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy
11,40 € 125,- €
Internet Extra 5Ghz (max. 8Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 8 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 800 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:24, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy,
• 1x web priestor pre súkromné využitie v tvare www.nieco.olim.sk
• 1x e-mailová schránka v tvare meno@olim.sk
12,90 € 140,- €
Internet Grand 5Ghz (max. 10Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 10 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 1 Mb/s,
• dynamická agregácia max 1:36, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy,
• 1x web priestor pre súkromné využitie v tvare www.nieco.olim.sk
• 1x e-mailová schránka v tvare meno@olim.sk
14,40 € 158,- €
Internet Vikend (max. 4Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• víkendové pripojenie na Internet 24 hodín počas víkendu denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 4 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 400 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:12
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy
7,90 € 83,- €
Verejná IP adresa (formou NAT 1:1) 3,- € 36,- €
Ostatné poplatky jednorázovo
Wifi router pre bezdrôtové aj káblové pripojenie počítačov/notebookov súčasne v domácnosti 30,- €
Drôtový (LAN) router pre káblové pripojenie počítačov/notebookov súčasne v domácnosti 18,- €
poplatok za dočasné odpojenie na žiadosť užívateľa 0,- €
poplatok za znovupripojenie po odpojení na žiadosť užívateľa 10,- €
poplatok za znovupripojenie po odpojení pri porušení zmluvných podmienok 20,- €
poplatok za preloženie klienta 18,- €
kópia faktúry alebo iného administratívneho dokladu 3,- €
poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky 5,- €
Servisné poplatky -
cestovné náklady 0,40 € / kilometer
výjazd technického pracovníka (počíta sa každá začatá polhodina) 12, - € / hodina
Info k internetu
Otázka:
Menu: Všeobecné zmluvné podmienky | Reklamačný poriadok | Cenník | Domov | Kontakt | Lokality prístupu | Servis | Technická špecifikácia