Cenník

Olim.sk s.r.o.
Štúrova 1347/17A, POLOMKA 976 66
Hotline: pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod, sobota od 9:00 do 12:00hod, sviatky iba SMS, tel: +421 903 830 560
admin[zavinac]olim.sk, www.olim.sk

Cenník pripojenia na Internet
Platný od 1.10.2023

Aktivácia služby internet Flat

jednorázovo

Zriadenie služby v pásme 2,4GHz/5GHz v bytovom/rodinnom dome
• Inštalácia technického vybavenia spoločnosti Olim.sk na pripojenie užívateľa na Internet
(V cene inštalácie je zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu, inštalácia s LAN káblom dĺžky do 20 metrov, zariadenie užívateľ vracia späť spoločnosti Olim.sk po ukončení poskytovania služby)

78,00 €

Predaj zariadenia a zriadenie služby v pásme 2,4GHz/5GHz v bytovom/rodinnom dome
• Inštalácia technického vybavenia spoločnosti Olim.sk na pripojenie užívateľa na Internet
(V cene inštalácie je zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu, inštalácia s LAN káblom dĺžky do 20 metrov, zariadenie užívateľovi zostáva aj po ukončení poskytovania služby)

120,00 €

Zmena linky na Mikrotik - pre starých zákazníkov
• Prerobenie pripojenia spoločnosti Olim.sk na zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu (zariadenie užívateľ vracia späť spoločnosti Olim.sk po ukončení poskytovania služby)

60,00 €

Odpredaj inštalovného zariadenia užívateľovi

60,00 €

Príplatok za inštaláciu po 15.30 hod. a za víkendovú inštaláciu

36,00 €

• LAN kábel,cena za každý ďalší meter nad 20 metrov

0,60 €

Internet Flat

mesačne

ročný zvýhodnený poplatok

Internet Standard (max. 5Mb/s) s poistením Wifi zariadenia
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát do 5 Mb/s, rýchlosť odosielania dát do 500 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:12, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického zariadenia po celú dobu platnosti zmluvy

9,90 €

108,00 €

Internet Optimal 5Ghz (max. 9Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát do 9 Mb/s, rýchlosť odosielania dát do 900 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:18, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického zariadenia po celú dobu platnosti zmluvy

11,40 €

124,80 €

Internet Extra 5Ghz (max. 12Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát do 12 Mb/s, rýchlosť odosielania dát do 1,2 Mb/s,
• dynamická agregácia max 1:24, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického zariadenia po celú dobu platnosti zmluvy

12,90 €

140,40 €

Internet Grand 5Ghz (max. 15Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát do 15 Mb/s, rýchlosť odosielania dát do 1,5 Mb/s,
• dynamická agregácia max 1:36, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického zariadenia po celú dobu platnosti zmluvy

14,40 €

157,20 €

Internet Vikend (max. 5Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• víkendové pripojenie na Internet 24 hodín počas víkendu denne s rýchlosťou sťahovania dát do 5 Mb/s, rýchlosť odosielania dát do 500 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:12
• poistenie inštalovaného technického zariadenia po celú dobu platnosti zmluvy

7,90 €

85,20 €

Verejná IP adresa (formou NAT 1:1)

4,00 €

48,00 €

Routovaná verejná IP adresa

5,00 €

60,00 €

Ostatné poplatky

jednorázovo

Wifi router pre bezdrôtové aj káblové pripojenie počítačov/notebookov súčasne v domácnosti

36,00 €

poplatok za dočasné odpojenie na žiadosť užívateľa

0,00 €

poplatok za znovupripojenie po odpojení na žiadosť užívateľa

10,00 €

poplatok za znovupripojenie po odpojení pri porušení zmluvných podmienok

20,00 €

poplatok za preloženie klienta

36,00 €

kópia faktúry alebo iného administratívneho dokladu

3,00 €

poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky

5,00 €

Servisné poplatky

-

cestovné náklady

0,40 €

výjazd technického pracovníka (počíta sa každá začatá polhodina)

24,00 € / hodina